Farmcubes vijzelpers.

Farmcubes vijzelpers Voor een goede ontwatering van digestaat of vloeibare mest is speciaal de tweekamer pers ontwikkeld waar twee filters in geplaatst kunnen worden. Robuust systeem met slijtvaste materialen in RVS en kunststof. Eventueel uitvoerbaar met een zelfreinigend systeem.

Testen met hoge druk achter biologie.

Testen met hoge druk achter biologie Veel mestverwerkers in met name België maken gebruik van een biologie om het stikstof en organische stof uit de mest te verwijderen. Een bewezen systeem. Echter blijft er een effluent over die alle andere zouten bevat. Door aangescherpte wet en regelgeving is een nabewerking van dit effluent nodig. In […]

Hoge druk omgekeerde osmose operationeel op varkensmest.

Hoge druk omgekeerde osmose operationeel op varkensmest In Someren hebben we een installatie opgestart waar we 70% water produceren uit de mest. Dit is het eerste project op mestverwaarding in Nederland van Circular Values BV. Dit unieke concept zorgt ervoor dat er veel meer schoon water, en daarmee minder concentraat, wordt geproduceerd dan bij andere […]

Mineralenconcentraat op maat

Mineralenconcentraat op maat Verminderen van emissies naar bodem, lucht en water en tegelijkertijd het rendement van de akkerbouwers en veehouders in Noord-Nederland versterken. Dat is het doel van het project ‘mineralenconcentraat op maat’ waarmee DLV Advies En Circular Values Bv de komende jaren in de drie noordelijke provincies aan de slag gaat.  De kern van het […]

Levering hoge druk osmose

Levering hogedruk osmose Deze week heeft Circular Values BV de eerste hoge druk osmose uitgeleverd ten behoeve van de bewerking van digestaat van een co-vergister. Met onze vernieuwde gepatenteerde processen wordt er meer water uit het digestaat verwijderd dan reguliere omgekeerde osmose en daarmee kan een hoogwaardige concentraat geproduceerd worden. De installatie wordt geïmplementeerd is […]

Maart 2018; Eerste Liqoscrew geleverd

In maart 2018 is de eerste Liqoscrew geplaatst door Circular Values BV in samenwerking met Turbin BV. Deze mestscheider scheidt de mest in een dunne en dikke fractie middels lamellen. De mest wordt eerst opgelegd met polymeren om een goede scheiding te krijgen van organische stof en water. De dikke fractie bevat daardoor hoge gehaltes stikstof […]

Meerwaarde mest door moderne technieken

 

Nieuwe Oogst; Zoektocht naar goedkopere mestafzet.

Hoe kan mest goedkoper worden afgezet? ‘Een prangende vraag die zowel varkenshouders als melkveehouders bezighoudt’, zegt Jan Pijnenburg van DLV Advies. Tijdens de Boer on Tour ‘Mestverwerking op locatie’ konden zij zich woensdag oriënteren op vijf technieken. Ammoniakstripper ‘Met name voor deze ammoniakstripper was veel belangstelling. Het is een techniek waarmee met een beperkte investering […]