Mineralenconcentraat op maat

Mineralenconcentraat op maat

Verminderen van emissies naar bodem, lucht en water en tegelijkertijd het rendement van de akkerbouwers en veehouders in Noord-Nederland versterken. Dat is het doel van het project ‘mineralenconcentraat op maat’ waarmee DLV Advies en Circular Values Bv in de periode 2018 t/m 2021 mee aan de slag zijn gegaan in de drie noordelijke provincies aan de slag gaat.
 
De kern van het project draaide om de integratie en doorontwikkeling van de mestkraker en ammoniakstripper in de veehouderij- en akkerbouwsector in Friesland, Groningen en Drenthe. Waardevolle grondstoffen werden aan de mest onttrokken voor de productie van bodemverbeteraars en de productie van minerale meststoffen (mineralenconcentraat op maat).
 
Samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers
Het proces draaide op dat moment op testniveau op enkele praktijkbedrijven in Nederland. De resultaten waren zeer bemoedigend en nodigden uit om het productieproces op boerenerven te lanceren en naar praktijkomvang op te schalen. Het project zette hierop in. In elk van de drie noordelijke provincies was een agrarische projectpartner die als ‘pionier’ met een meststripper/mestkraker de mest bewerkte. Daarnaast werd de samenwerking gezocht met een groep veehouders en akkerbouwers per provincie, die rondom de pionier mest lieten verwerken dan wel concentraten ontvingen.
 
Er is onderzoek gedaan naar welke zuren in welke concentratie gebruikt konden worden om met de mestraffinage een betere kunstmest te produceren. Er werd een levenscyclusanalyse gemaakt van mestfracties om te beoordelen hoe duurzaam en economisch interessant het product was.
 
Het beoogde eindresultaat van dit project was de ontwikkeling van een marktconcept waarmee de veehouders, op hun eigen erf, van dierlijke mest een hoogwaardig samengestelde kunstmest konden produceren die voor de veehouders en naburige akkerbouwers eenvoudig toepasbaar was in de bemesting van meerdere gewassoorten.
 
Het project liep tot 2021 en werd mede mogelijk gemaakt door:
 

Chat via WhatsApp
1
Heeft u een vraag?
Goedendag,

Welkom bij Circular Values.

Heeft u interesse in Farmcubes voor uw agrarische bedrijf?
Neem hier direct contact op met Farmcubes, een bedrijf van Circular Values.