Farmcubes Polydoser

Het volledig geautomatiseerd polymeer aanmaakstation prepareert Poly Electrolyt tbv het laten samenkleven van de vaste delen in de vloeibare mest of digestaat. Volledig geautomatiseerd systeem met een drie-kamer-aanmaak systeem.