Farmcubes Liqoscrew

Indien kleine volumes mest of digestaat behandeld moeten worden maar om toch een hoge reinheid van
de dunne fractie te realiseren is de Farmcubes liqoscrew een goede oplossing.
Een vijzel is geplaatst binnen een pakket van lamellen waarvan de ene helft statisch is aangebracht en
de andere helft op en neer beweegt tussen deze lamellen. De lamellen staan in beginsel ‘ruim’ afgesteld
om het vrijhangend water te verwijderen en naarmate het materiaal droger is is de afstand geringer.
Een zeer mooi droog product aan dikke fractie met zeer hoge fosfaatgehaltes en een dunne fractie vrij van vaste delen is het resultaat.