Stationaire stikstofraffinage op biogasinstallatie

In Easterein hebben we een stationaire stikstofstripper met voorscheiding geplaatst. Met de restwarmte van de gasmotoren wordt de digestaat opgewarmd en gaat de strikstofraffinage in. Hier halen we het mineralen stikstof uit het digestaat en maken er hoogwaardige anorganische meststoffen van. Er wordt per jaar ongeveer 16.000 kg stikstof omgezet naar hoogwaardige (kunst)mest

De installatie staat in een loods. Echter voor het systeem is dit niet noodzakelijk aangezien deze in een geïsoleerde unit is gebouwd.