Resultaten Farmcubes

0
kg / jaar

Stikstof productie

0
kg / jaar

Kunstmest besparing

0
kg / jaar

CO2 besparing

0
km / jaar

Transport besparing

Circular Values

Uw partner in het opwaarderen van agrarische restproducten. Circular Values levert concepten om organische reststromen te raffineren en zo bruikbare nutriënten en/of vezels te winnen. Of het nu gaat om stikstof, fosfaat of andere componenten.

Circular Values heeft enkele concepten ontwikkelt om zowel op centraal als decentraal niveau, specifieke componenten uit een productstroom te winnen zodat dit product veel beter inpasbaar is in de nabije omgeving. Zo is Circular Values de ontwikkelaar van de Farmcubes Quadro, Nederlands eerste oplossing voor de stikstofreductie van melkveebedrijven. Het gescheiden ‘zuivere’ component is hoogwaardig en beter inpasbaar in andere kringlopen die daarmee gesloten kunnen worden. Voor de decentrale aanpak op de boerderij biedt Circular Values veelal oplossingen in modulaire systemen zodat het past op ieder bedrijfstype en bij iedere bedrijfsvoering. Zo kan de veehouderij ook sterk bijdragen aan de circulaire en biobased economie, waardoor zij zowel financieel als milieutechnisch duurzamer kan worden en minder afhankelijk van beperkingen door (milieu-)wetgeving, zoals bijvoorbeeld de EU-wetgeving voor derogatie van de Nitraatrichtlijn.

Meer NIEUWS

Added Values

Het team van Circular Values heeft al meerdere jaren ervaring in de verwerking van diverse organische reststromen en het ontwikkelen van technieken, processen en oplossingen voor deze specifieke reststromen.

Voor diverse productstromen heeft Circular Values reeds een concept met bewezen techniek en anders wordt ze wel ontwikkeld indien deze behoefte daar is. Of u nu producent bent van een organische reststroom of behoefte heeft aan een biobased product, Circular Values helpt u graag verder. Vraag naar de mogelijkheden voor uw bedrijf!

Naast het afleveren, installeren en het in bedrijf stellen van een toepassing willen we graag ondersteuning bieden in de operations, proces service en technische service op locatie. Middels remote control en online monitoring kunnen we dagelijks de processen op afstand opvolgen en bewaken.

Wat is Farmcubes

Farmcubes is Circular Values’ modulaire concept voor het raffineren van mest op de boerderij. Door middel van Farmcubes kunnen waardevolle componenten uit mest worden gehaald. Farmcubes zoekt de oplossing in de circulaire waarde van mest voor grondgebonden melkveebedrijven. De Farmcubes Quadro is Nederlands eerste stikstofraffinage installatie. Deze installatie, die ook wel stikstofstripper of stikstofkraker wordt genoemd, raffineert stikstof uit mest in de vorm van vloeibaar amoniumsulfaat. Het resultaat is een hoogwaardige kunstmestvervanger die de veehouder kan produceren en gebruiken op eigen grond of kan verkopen. Dit levert economische voordelen op en vermindert ammoniak-uitstoot. Circular Values heeft hiermee dé oplossing voor het stikstofprobleem in onder andere Nederland op de markt gebracht.

Farmcubes: dé circulaire oplossing voor melkveebedrijven.

  • Gebalanceerde bemesting voor gezond bodemleven
  • Minimale transportbewegingen, reductie van CO2 uitstoot
  • Geen kunstmest gebruik
  • Verminderde ammoniak uitstoot en reductie van stikstof op de boerderij
  • Economische oplossing voor de melkveehouder.