Farmcubes Mobiele stripper geplaatst in Tynaarlo

Afgelopen week hebben wij een mobiele stripper geplaats op locatie van Loonbedrijf Swart in Tynaarlo. Dit betreft een mobiele stripper en kan zowel warm als koud stikstof strippen. De installatie heeft een capaciteit van 12m3/u en gaat daar in eerste instantie het digestaat van de vergister ontdoen van stikstof en omzetten naar hoogwaardige vloeibare anorganische stikstof. Later gaat Swart ook

Lees verder »

Mestinnovaties voor in de praktijk

Op het Farmers Platform van het project Nutriman worden alle praktijkrijpe technologieën en producten verzameld die boeren kunnen gebruiken voor het terugwinnen van stikstof en fosfaat. Er wordt in Nederland en in Europa veel energie gestoken in de ontwikkeling van deze technologieën en producten, veelal uit dierlijke mest. Lang niet al deze innovaties bereiken het boerenerf. Het Nutrimanproject heeft als

Lees verder »

DLV Advies Verwacht veel van meststripper in de melkveehouderij

Mestraffinage door het inzetten van een meststripper kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem van de melkveehouderij, stelt DLV Advies. Met de techniek wordt de stikstof die in de vorm van ammoniak in drijfmest of digestaat aanwezig is gebonden in een stikstofconcentraat. Het maakt het mogelijk om bij de bemesting de beschikbare stikstof op het bedrijf gerichter in

Lees verder »

Testen met hoge druk achter biologie.

Testen met hoge druk achter biologie Veel mestverwerkers in met name België maken gebruik van een biologie om het stikstof en organische stof uit de mest te verwijderen. Een bewezen systeem. Echter blijft er een effluent over die alle andere zouten bevat. Door aangescherpte wet en regelgeving is een nabewerking van dit effluent nodig. In dit kader heeft Circular Values

Lees verder »

Mineralenconcentraat op maat

Mineralenconcentraat op maat Verminderen van emissies naar bodem, lucht en water en tegelijkertijd het rendement van de akkerbouwers en veehouders in Noord-Nederland versterken. Dat is het doel van het project ‘mineralenconcentraat op maat’ waarmee DLV Advies En Circular Values Bv de komende jaren in de drie noordelijke provincies aan de slag gaat.  De kern van het project draait om integratie en

Lees verder »

Levering hoge druk osmose

Levering hogedruk osmose Deze week heeft Circular Values BV de eerste hoge druk osmose uitgeleverd ten behoeve van de bewerking van digestaat van een co-vergister. Met onze vernieuwde gepatenteerde processen wordt er meer water uit het digestaat verwijderd dan reguliere omgekeerde osmose en daarmee kan een hoogwaardige concentraat geproduceerd worden. De installatie wordt geïmplementeerd is het totaal concept van de

Lees verder »

Nieuwe Oogst; Zoektocht naar goedkopere mestafzet.

Hoe kan mest goedkoper worden afgezet? ‘Een prangende vraag die zowel varkenshouders als melkveehouders bezighoudt’, zegt Jan Pijnenburg van DLV Advies. Tijdens de Boer on Tour ‘Mestverwerking op locatie’ konden zij zich woensdag oriënteren op vijf technieken. Ammoniakstripper ‘Met name voor deze ammoniakstripper was veel belangstelling. Het is een techniek waarmee met een beperkte investering stikstof uit de vloeibare fractie

Lees verder »