Producten

Stikstof Raffinage voor de industrie

Stikstof in reststromen komt voor in de vorm van ammonium of organisch gebonden stikstof. Circular Values zag als eerste in Nederland de circulaire waarde van deze stikstof ontwikkelde de Stikstof Raffinage voor de industrie zodat alleen de overtollige componenten in geconcentreerde vorm worden afgevoerd. De stikstof wordt teruggewonnen in een vloeibare anorganische meststof zoals ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat. Dit resulteert in een hoogwaardige kunstmestvervanger. Dit proces noemen we wel stikstof strippen of stikstof kraken. Op verschillende boederijen in Nederland wordt Quadro al toegepast voor het raffineren van mest maar dit proces is ook uitstekend toe te passen op grote schaal voor de industrie.

Omgekeerde Osmose

Een manier om reststromen te verwerken tot mineralenconcentraat is middels Omgekeerde Osmose. De Omgekeerde Osmose-installatie (Reverse Osmosis (in het Engels) van Circular Values Industries werkt op basis van het principe van membraanfiltratie met behulp van (hoge) druk. Opgeloste deeltjes kunnen niet door het membraan. Deze deeltjes zoals ionen, virussen, bacteriën en andere opgeloste stoffen worden dus tegengehouden en komen in een opgeconcentreerde stroom terecht. Door het membraan wordt alleen water doorgelaten. De uitgaande stromen uit het proces zijn dus enerzijds een mineralenconcentraat en anderzijds loosbaar “schoon” water. Het mineralenconcentraat wat overblijft mag als kunstmestvervanger worden gebruikt.

Scheidingstechnieken

Naast verschillende technieken voor het raffineren van waardevolle componenten uit mest heeft Circular Values Industries ook verschillende technieken voor het scheiden van mest of slibben. Een voorscheiding van de mest in dikke- en dunne fractie is benodigd voor een optimale verwerking van de mest in de stikstofstripper of Osmose-installaties. Farmcubes Mestscheiding is een modulair concept, waarbij er gekozen kan worden voor (een combinatie van) verschillende soorten installaties om tot een optimale output te komen. Producten die wij kunnen aanbieden zijn onder andere:

  • Zeefband
  • Ontwateringstafel
  • DAF-unit (Dissolved Air Flotation)
  • Polymeerstation
Chat via WhatsApp
1
Heeft u een vraag?
Goedendag,

Welkom bij Circular Values Industries.

Heeft u interesse in Circular Values Industries voor uw bedrijf?
Neem hier direct contact op met ons en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Met vriendelijke groet,
team Circular values Industries.