Scheidingstechnieken

Naast verschillende technieken voor het raffineren van waardevolle componenten uit mest heeft Circular Values Industries ook verschillende technieken voor het scheiden van mest. Een voorscheiding van de mest in dikke- en dunne fractie is benodigd voor een optimale verwerking van de mest in de stikstofstripper of Osmose-installaties. Circular Values Industries Mestscheiding is een modulair concept, waarbij er gekozen kan worden voor (een combinatie van) verschillende soorten installaties om tot een optimale output te komen. Producten die wij kunnen aanbieden zijn onder andere:

  • Zeefband
  • Ontwateringstafel
  • DAF-unit (Dissolved Air Flotation)
  • Polymeerstation

Zeefband & Ontwateringstafel

De zeefbandpers is ontworpen om water uit slib / mest te verwijderen met behulp van mechanische middelen. Het maakt gebruik van de zwaartekracht en krachten gegenereerd door filterbanden die om de rollen worden geleid en waarbij de druk steeds hoger wordt. Het slib / mest blijft op de band en het water wordt afgevoerd. Het proces begint normaalgesproken met de injectie van polymeer in het slib / mest. Het geflocculeerde slib / mest wordt via een hoofdverdeler op de zeefbandpers gebracht, die voorziet in een gelijkmatige spreiding van het slib over de volledige werkbreedte van de band waarbij het van belang is om de vlok zo min mogelijk te verstoren.

De eerste fase van ontwatering is de zwaartekracht zone waarvoor zg. chicane zijn geplaatst die de ontwatering in deze fase versnellen en het vrijgekomen water optimaal kan afvoeren omdat er vrije ontwateringssleuven ontstaan.

Het ingedikte slib / mest maakt vervolgens de zachte overgang naar de volgende fase van ontwatering: de wig zone. In de wig zone, wordt de druk toegepast op zowel de boven-en onderkant van het slib / mest door de geleidelijke drukopbouw van twee zeefbanden.

Deze fase van ontwatering is bedoeld om het slib te stabiliseren als voorbereiding op de toepassing van de hogedruk zone.

De laatste ontwateringsfase is de hogedruk zone, waar de hoogste toegestane druk voor bepaalde slib / mest wordt toegepast. De drukken worden in deze fase gegenereerd door het slib / mest rond een reeks van zg. persrollen te transporteren.

De eerste twee rollen zijn geperforeerd omdat hier veel water vrijkomt en snel afgevoerd kan ( moet ) worden, daarna volgen de persrollen waarbij de drukkracht verder wordt verhoogd.. Het ontwaterde slib / mest lost van de zeefband en valt op een ( niet bij de levering ) afvoerband of dergelijke, daarna worden de banden gereinigd via een water sproeilans.

DAF

De Dissolved Air Flotation (DAF) unit van Circular Values Industries separeert de drijvende fijne delen welke aan de oppervlakte van de vloeistof komen te drijven. De fijne delen worden verwijderd door het oplossen van lucht in het toegevoegde water, gerecycleerde water of direct in het afvalwater onder druk en het daarna vrijgeven van de lucht bij atmosferische druk in een flotatietank of bekken. De lucht vormt kleine belletjes die zich aan de gesuspendeerde materie hechten waardoor het gesuspendeerde materiaal begint op te drijven naar het oppervlak van het water. Deze drijflaag kan vervolgens worden verwijderd met een roterende afroomschraper. Een relatief eenvoudige techniek met lage operationele kosten maar goed resultaat.

De Farmcubes DAF is beschikbaar in units van 1 tot 500 m3 per uur. De DAF units worden gebouwd in een hars versterkte glasvezel constructie om een maximaal toepassingsgebied te creëren zonder dat de installatie wordt aangetast door het medium. Alle metalen delen die in contact staan met de vloeistof zijn in SS316.

Polymeerstation

Met het Polymeerstation wordt er op basis van coagulatie en flocculatie fosfaten gebonden aan de vaste delen in het digestaat. Doormiddel van coagulatie, destabiliseren de zwevende deeltjes waardoor deze samen beginnen te klonteren. Dit gebeurt door het toevoegen van ijzertrichloride. Doormiddel van flocculatie wordt van de kleinere vlokjes een grote vlok gemaakt, waardoor deze makkelijk te scheiden wordt. Het flocculeren gebeurt door een op maat-gemeten polymeer toe te voegen.

Het polymeer wordt aangemaakt in het polymeerstation, waarbij het polymeer gemengd wordt en rijpt voordat het wordt toegevoegd aan het digestaat.

Met behulp van het polymeerstation kunnen er meer vaste delen verwijderd worden in een vervolg scheidingsstap.

Chat via WhatsApp
1
Heeft u een vraag?
Goedendag,

Welkom bij Circular Values Industries.

Heeft u interesse in Circular Values Industries voor uw bedrijf?
Neem hier direct contact op met ons en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Met vriendelijke groet,
team Circular values Industries.